Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18807
2/21/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển công nghệ Bluetooth* cho Windows® 10, cho thẻ không dây được cài đặt trong Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 10.7 MB
  • SHA1: 594FD98FA1AFF2D83BBBA693F19C9792521A2CB8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho Windows® 10, cho thẻ không dây được cài đặt trong Intel® NUC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.