Intel® Aero Platform for UAVs đặt tập tin

18793
7/10/2017

Giới thiệu

Xây dựng tệp tin Intel® Aero Compute Board 1.4.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.5 GB
  • SHA1: B341D2B04F150E85340C55A10DC8F7BB633BB57C

Mô tả chi tiết

Intel® Aero Compute Board là một bộ công cụ dành cho nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) được xây dựng có mục đích hoạt động bằng bộ xử lý Intel Atom® lõi tứ và hướng đến các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và những người đam mê UAV. Mặc dù chỉ có kích thước của thẻ chơi tiêu chuẩn, nó có khả năng lưu trữ linh hoạt, Wi-Fi 802.11ac*, hỗ trợ nhiều camera bao gồm Intel® RealSense™ Camera R200, là một phần của Intel® Aero Vision Accessory Kit tùy chọn, giao diện tiêu chuẩn ngành và I/O có thể cấu hình lại để tạo điều kiện kết nối với nhiều hệ thống con phần cứng drone khác nhau. Bo mạch điện toán được vận chuyển với hệ điều hành Yocto Linux* nguồn mở và cung cấp các ứng dụng mẫu và API cho giao diện bay và thị giác, giảm bớt rào cản cho các nhà phát triển các ứng dụng drone tinh vi.

Tài nguyên

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.