Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

18786
1/22/2020

Giới thiệu

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng để tùy chỉnh BIOS trên Intel® NUC và các Intel® Compute Stick của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công nghệ Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® là một tiện ích dòng lệnh UEFI được thiết kế cho các nhà tích hợp đang tùy chỉnh BIOS của Intel® NUC và các Intel® Compute Stick sản phẩm.

Ghi chú

Nếu bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng này không hoạt động chính xác, hãy đảm bảo BIOS được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Chương trình ITK6.efi phải được chạy từ ổ USB định dạng FAT32. Hệ thống nơi bạn chạy tiện ích (Intel NUC hoặc Intel Compute Stick) phải bật tùy chọn Internal UEFI shell trong BIOS.

Để kích hoạt internal UEFI shell trên Intel NUC:

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Đi đến Cấu hình Khởi > khởi động > tiên tiến.
 3. Trong cửa sổ Thiết bị Boot, bật Internal UEFI Shell.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Để kích hoạt vỏ UEFI bên trong trên Intel Compute Stick:

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Đi đến Cấu hình.
 3. Bật UEFI Shell bên trong.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® chỉ được các sản phẩm dựa trên Visual BIOS hỗ trợ. Nếu Intel® NUC của bạn không có trong danh sách sản phẩm bên dưới, hãy tải xuống và sử dụng Công cụ tích hợp Intel® AptioV để thay thế.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.