Intel® Integrator Toolkit

18786
1/22/2020

Giới thiệu

Intel® Integrator Toolkit là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng để tùy chỉnh BIOS trên các sản ® NUC và nhà cung cấp Intel® Compute Stick của Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

Mô tả chi tiết

Mục đích

Dòng Intel® Integrator Toolkit là một tiện ích dòng lệnh UEFI được thiết kế cho các nhà tích hợp, những người đang tùy chỉnh BIOS của các sản phẩm Intel® NUC và Intel® Compute Stick.

Ghi chú

Nếu bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng này không hoạt động chính xác, hãy đảm bảo BIOS được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Chương trình ITK6.efi phải được chạy từ ổ USB định dạng FAT32. Hệ thống nơi bạn chạy tiện ích (Intel NUC hoặc Intel Compute Stick) phải có tùy chọn Internal UEFI shell được bật trong BIOS.

Để bật internal UEFI shell trên Intel NUC:

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào Cấu hình Khởi động > nâng cao -> khởi động .
 3. Trong cửa sổ Thiết bị Khởi động, bật Internal UEFI Shell.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Để bật shell UEFI bên trong trên Intel Compute Stick:

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào cấu hình.
 3. Bật UEFI Shell bên trong.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Intel® Integrator Toolkit hỗ trợ bởi các sản phẩm dựa trên Visual BIOS. Nếu NUC Intel® của bạn không có trong danh sách sản phẩm bên dưới, hãy tải xuống và sử dụng Công cụ tích hợp Intel® AptioV.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.