Trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200SPL

18785
1/18/2016

Giới thiệu

Bao gồm pGFX Graphics Driver cho Intel® Server Board S1200SPL (15.40.0.64.4279).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 175.6 MB
  • SHA1: 267F9134F7563C38E30C01BB06813535199A8229

Mô tả chi tiết

Đối với các phiên bản Hệ điều hành Windows* mới hơn, hãy sử dụng liên kết này.

Trình điều khiển này chỉ hỗ trợ đồ họa tích hợp CPU Intel® Server Board S1200SPL. Không thể sử dụng trình điều khiển Intel® Server Board S1200SPS và S1200SPO.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver Update Utility tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về Trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.