Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® cho Windows 7 * cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18784
10/31/2016

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 19.0.1607 của Intel PROSet/Phần mềm không dây cho trình điều khiển công nghệ Bluetooth® cho Intel® NUC Kit sử dụng Windows 7*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 25.7 MB
  • SHA256: 6AFD59BFF714E9252D7E68A7C147ACA44A25538B29109D8FDB8323E27D7AB25C
  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 27.3 MB
  • SHA256: 5683751E73A6080C5EC56E8E891713BC82B9B080DC8E82333F5A3D5DBA4EDFB8

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Kính gửi khách hàng, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "End of Life", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện tại đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt Intel PROSet/Phần mềm không dây cho trình điều khiển công nghệ Bluetooth® phiên bản 19.0.1607 cho Công nghệ Không dây Intel được cài đặt trong Intel®® NUC bằng Windows 7*.

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_19.0.1607_32_Win7.exe - Phiên bản 32-bit cho Windows 7*
  • BT_19.0.1607_64_Win7.exe - Phiên bản 64-bit cho Windows 7

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.