Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 7* cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18784
10/31/2016

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 19.0.1607 của trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho Bộ công cụ Intel® NUC sử dụng Windows 7*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 25.7 MB
  • SHA1: DDEA31D570EDE69FD2521FA127096AF7F6C7A4F9
  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 27.3 MB
  • SHA1: 17F4111FEC53180F3D403019C1502E5DCD606E84

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Khách hàng thân thiết, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology phiên bản 19.0.1607 cho Công nghệ Không dây Intel® được cài đặt trong Intel® NUC bằng Windows 7*.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_19.0.1607_32_Win7.exe - các phiên bản 32-bit cho Windows 7*
  • BT_19.0.1607_64_Win7.exe - các phiên bản 64-bit cho Windows 7

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.