Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho STK1A32SC, STK1AW32SC

18756
5/28/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine chương trình cơ sở.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 23.4 MB
  • SHA1: 909EA86B56733CCC50EC5BD91815AD55C4FF0D8A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phiên bản Intel® Trusted Execution Engine trình điều khiển (Intel® TXE) và chương trình cơ sở. Trình điều khiển Intel TXE cần thiết cho Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật của nền tảng.

Lưu ý quan trọng: Nếu Windows mới được cài đặt, bạn cũng sẽ cần phải cài đặt trình điều khiển SoC trước tiên.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.