Động cơ Quản lý Intel® gia dụng cho D34010WY, D54250WY

18747
3/28/2016

Giới thiệu

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® mềm (Intel® ME) cho Bộ công cụ Intel® NUC D34010WY và D54250WY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 24.8 MB
  • SHA1: FF9EA583C6813C5AD407464D46ED16CD454A3D9A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Bộ công cụ Intel® NUC D34010WY, D34010WYKH, D54250WY, D54250WYKH và Bo mạch Intel® NUC D34010WYB và D54250WYB.

Intel ME phát hiện các chức năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Có gì trong gói này

Trình cài đặt chỉ MEI MSI - Thư mục này chứa trình cài đặt chỉ dành cho trình điều Giao diện Động cơ Quản lý Intel điều khiển mới.

WINDOWSDriverPackages - Thư mục này chứa các tệp INF dành cho các Chuyên gia CNTT.

Ghi chú

Nếu trình điều khiển Intel ME được cài đặt thành công, bạn có thể thấy lỗi trên Bộ điều khiển Truyền thông Đơn giản PCI trong Trình quản lý thiết bị.

Có thể cần cài đặt Kernel-Mode Driver Framework 1.11(KB 2685811)trước nếu bạn đang sử dụng Windows 7*.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.