Intel® Management Engine người tiêu dùng tốt cho D34010WY, D54250WY

18747
3/28/2016

Giới thiệu

Cài đặt các thành Intel® Management Engine (Intel® ME) Intel® NUC Kit D34010WY và D54250WY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 24.8 MB
  • SHA1: FF9EA583C6813C5AD407464D46ED16CD454A3D9A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Intel® Management Engine (Intel® ME) cho Intel® NUC Kit D34010WY, D34010WYKH, D54250WY, D54250WYKH và Intel® NUC Board D34010WYB và D54250WYB.

Intel ME phát hiện các chức năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển liên quan.

Có gì trong gói này

Trình cài đặt chỉ MEI MSI - Thư mục này chỉ chứa trình cài đặt cho trình điều Intel Management Engine Interface chủ.

WINDOWSDriverPackages - Thư mục này chứa các tệp INF dành cho Chuyên gia CNTT.

Ghi chú

Nếu trình điều Intel ME được cài đặt thành công, bạn có thể thấy lỗi trên Bộ điều khiển Truyền thông Đơn giản PCI trong Trình quản lý thiết bị.

Hệ điều khiển chế độ Kernel-Mode Framework 1.11(KB 2685811) có thể cần phải được cài đặt trước nếu bạn đang sử dụng Windows 7*.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.