Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho NUC6i7KYK

18745
5/27/2021

Giới thiệu

Cập nhật firmware bộ điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC6i7KYK Kit (46).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 736D4F952652623B6AD3FB73CFE780EA2599FF1B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật phần mềm điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC6i7KYK Kit.

Có gì mới trong phiên bản này

  • Cải tiến bảo mật

Ghi

Đối với Intel NUC Kit NUC6i7KYK, để nâng cấp lên firmware Thunderbolt phiên bản 46, bạn phải đáp ứng hai điều kiện:

  1. BIOS của bạn phải là 0059 hoặc cao hơn.
  2. SA # phải là, H9075x-111 trở lên.

Nếu NUC của bạn có SA#: H9075x-110 trở xuống, bạn phải sử dụng vi chương trình Thunderbolt phiên bản 27.

Để được trợ giúp về cách tìm SA #, hãy xem bài viết, Xác định Intel NUC của bạn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.