Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho NUC6i7KYK

18745
7/9/2018

Giới thiệu

Cập nhật vi chương trình bộ điều khiển Thunderbolt™ cho Intel® NUC Kit NUC6i7KYK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: 6A96FCDB3F53F3F01232C4DFBD38D0FE11676F9D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật phần mềm điều khiển Thunderbolt™ trên Intel® NUC Kit NUC6i7KYK.

Rất quan trọng

Để nâng cấp lên phiên bản vi chương trình Thunderbolt 27, bạn phải đáp ứng hai điều kiện sau:

  1. BIOS của bạn phải là 0059 hoặc cao hơn.
  2. SA # phải là, H9075x-110 hoặc thấp hơn.

Nếu NUC của bạn có SA#: H9075x-111 trở lên, hãy sử dụng vi chương trình Thunderbolt phiên bản 38.

Để được trợ giúp về cách tìm SA #, hãy xem bài viết, Xác định Intel NUC của bạn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.