công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách năng lượng S1200SP Intel® Server Board S1200SP

18742
1/11/2016

Giới thiệu

Tính mức sử dụng điện năng và cấu hình nhiệt (1.0).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 240 KB
  • SHA1: 076643247929CFEB0DB43A3BE6BFE7E165B3BD92

Mô tả chi tiết

Cho phép Macro trong Microsoft* Excel hoặc một chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.