Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 710

18741
4/18/2018

Giới thiệu

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho bộ điều hợp Intel® Ethernet mềm. (5.xx, 4.53, 4.42)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 88.6 MB
 • SHA1: 7C0383FB9E906C859F78B511D71668339384DF3F
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 62.4 MB
 • SHA1: 0A8D8F3E181520A8321915D342D69CA05E2AB5AC
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 85.3 MB
 • SHA1: 740E525BC8A92174D782A6017B86045DC42C26B6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet mềm

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động bị đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện trước tiên, sau đó cài đặt trình điều khiển phù hợp.

Sử dụng bảng hạ cấp bên dưới

Phiên bản NVM hiện tại

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ

Phiên bản hạ cấp trình điều khiển

6.01

5.xx

22.4.0.1, 22.3, 22.1, 22.0.1

6.01

4.53

20,3, 20.4.1, 20.5, 20.6

Bao gồm các tập tin

 • NVMDowngradePackage_4_42.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_4_53.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_5_xx.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Windows.exe

Hướng dẫn sử dụng

Hạ cấp NVM Bằng cách sử dụng Intel® Ethernet NVM Update Tool cho Microsoft Windows*: Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chủ đề liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.