Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows 7* (32-bit)

18736
6/21/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics 38.15.0.1125 cho Windows 7*, 32-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 126.5 MB
  • SHA1: CE7A366DE4B48AFE5E257E487A0B198024A559A4

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Tải xuống trình điều khiển Intel® Graphics phiên bản 38.15.0.1125 cho Windows 7* (32-bit).

Tệp zip này chứa trình điều khiển thiết bị, ghi chú phát hành, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sử dụng dành cho nhà phát triển phần mềm.

Ghi: Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền tảng Intel® nhúng. Nó không dành cho các hệ thống kinh doanh hoặc người tiêu dùng.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng:

Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế ›

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Không chắc chắn nếu đây là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho thành phần của bạn? Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.