Intel® Visual Compute Accelerator phát triển hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

18719
12/24/2018

Giới thiệu

Bộ phát triển hạt nhân cho Intel® Visual Compute Accelerator dựng phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator 2.3.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 138.4 MB
  • SHA1: 9563A35AB25A6F22FBB2A11DB2B1AB03727AD924

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ khỏi lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Đây là bộ phát triển hạt nhân cho cấu hình phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 2.3.26.

Chứa Intel VCA nhân Linux* hỗ trợ phiên bản 4.14.20. Cũng bao gồm Intel VCA QEMU* hỗ trợ được sử dụng trong hình ảnh khởi động Intel VCA KVMGT.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: 50036b56a1e200771e58c4ced611155a

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.