Intel® Visual Compute Accelerator phát triển hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

18719
4/27/2018

Giới thiệu

Bộ phát triển hạt nhân cho Intel® Visual Compute Accelerator dựng phần mềm 2.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 33.1 MB
  • SHA1: ECE3C68FA00726AFE5561B1A32F84A18311F10DB

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Đây là bộ phát triển hạt nhân cho cấu hình phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 2.1.292.

Bao gồm Intel VCA nhân Linux* hỗ trợ phiên bản 3.10.0, 4.4.122, 4.4.98 và 4.13.13. Cũng chứa Intel VCA QEMU* hỗ trợ được sử dụng trong hình ảnh khởi động Intel VCA KVMGT.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: 2302919da824559c7d9824ae2ad4c553

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.