Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Intel® NUC kế thừa

18694
1/6/2017

Giới thiệu

Cài đặt Realtek* High Definition Audio Driver cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Intel® NUC Kit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows 8, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 362 MB
  • SHA1: 04292C06520787F578A6E3B6A3C563339EC7BA6F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Intel® NUC Kit. Trình điều khiển âm thanh này là trường bắt buộc nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Nếu kết nối với TV hoặc màn hình bằng cáp HDMI hoặc DisplayPort, âm thanh sẽ được cung cấp thông qua trình điều khiển đồ họa khả dụng cho sản phẩm Intel® NUC của bạn.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.