Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC6i7KYK

18687
4/5/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 2.11.1009 cho Intel® NUC với Nuvoton* Consumer Infrared (CIR).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 25.1 MB
  • SHA256: D94758FFD5E2532AFE20B0806D0BB3CE37A4FC460FE8F950CF98FA94965F5100

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Nuvoton* Consumer Infrared (CIR). Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel NUC của mình?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.