Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) Nuvoton* cho Windows® 10 64-bit cho NUC6i7KYK

18687
4/5/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 2.11.1009 cho Intel® NUC với Hồng ngoại gia dụng Nuvoton* (CIR).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 25.1 MB
  • SHA1: 0880174E4F4BE969C620CB965DDB649BF64E3098

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Hồng ngoại gia dụng Nuvoton* (CIR). Cần có trình điều khiển hồng ngoại nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.