Trình điều khiển GPIO giao tiếp trường gần (NFC) cho Windows 7* cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

18686
4/8/2016

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển GPIO Giao tiếp trường gần (NFC) phiên bản 7.6.5.0 cho bộ điều khiển NFC trên Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 34.8 MB
  • SHA1: 9B772718934E78DAACF7ECB7A951DAED90FBF665

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp trình điều khiển GPIO Giao tiếp trường gần (NFC) cho bộ điều khiển NFC trên Intel® NUC.

Ghi chú:

  • Nếu bạn không có kế hoạch bật NFC trong BIOS, bạn không cần cài đặt trình điều khiển này.
  • Nếu bạn định cài đặt mô-đun NFC trên Intel NUC, bạn sẽ cần cài đặt cả trình điều khiển này và trình điều khiển từ nhà sản xuất bên thứ ba của mô-đun NFC mà bạn sử dụng.
  • Đây sẽ là trình điều khiển cuối cùng cho NFC. Tiêu đề NFC đã bị xóa khỏi tất cả Bộ công cụ Intel NUC bắt đầu vào tháng 6 năm 2016. Xem lịch sử sửa đổi trong Thông số Kỹ thuật Sản phẩm để biết tất cả các thay đổi về thông số kỹ thuật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.