Intel® Chipset Device Software dành cho Intel® NUC kế thừa

18685
5/5/2015

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Chipset Device Software các bộ dụng cụ và ® NUC Intel đã ngừng sản xuất.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 2.6 MB
  • SHA1: BF3CFB063D40EFBE05DA67C82D7E3A089888A8A5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Chipset Device Software dùng cho các Bộ dụng cụ và ® NUC Intel đã ngừng sản xuất.

Điều quan trọng là cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows*, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Thao tác này đảm bảo Windows nhận diện tất cả các thành phần của chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu chấm hỏi màu vàng trong Trình quản lý thiết bị
  • Các thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý

Khi trình điều Intel Chipset Device Software được cài đặt trên Intel NUC, bạn không cần phải cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.