Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC cũ

18652
11/15/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển LAN cho ® sản phẩm Intel® NUC với Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 73.2 MB
  • SHA1: 78EDC351AADABC184C1D783435F96301BA7A6D33
  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 48.9 MB
  • SHA1: 0F00CA2297F164B8C72AFB0B0445E5E5F8A7EC48

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN cho các ® intel® NUC với Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit.

Lưu ý: Bạn có thể được nhắc xóa trình điều khiển LAN hiện có trước khi cài đặt phiên bản này. Nếu có, hãy gỡ cài đặt phiên bản hiện có và phiên bản này sẽ cài đặt.

Tôi nên chọn tập tin nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • LAN_Win10_64_24.3.exe: Đối với các phiên bản Windows® 10 64 bit
  • LAN_Win10_32_24.3.exe: Đối với các phiên bản 32-bit của Windows® 10

Xem Readme để biết các vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.