Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows® 10 và Windows 11*

18649
11/15/2022

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® bản 22.190.0. Phiên bản trình điều khiển thay đổi tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 49.8 MB
 • SHA1: A1110FA642E1E3FFA0E58A90EA762646B8EF2AED

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

 • Gói trình điều khiển 22.190.0 đã được xác thực để hỗ trợ Microsoft Windows 11*

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth® khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp có công nghệ Intel Wireless Bluetooth® cứng.

phiên bản gói Intel® Wireless Bluetooth® = 22.190.0

 • Phiên bản trình điều khiển 22.190.0.2:
  Đối với Windows® 10 64-bit hoặc Windows 11* sử dụng AX411, AX211, AX210, AX203, AX201, AX200, AX101, 9560, 9462, 9461, 9260, 8265, 18265, 8260, 18260
  Các trình điều khiển cũng hoạt Intel® Killer™ AX1690, AX1675, AX1650, 1550
 • Phiên bản trình điều khiển 20.100.10.9: Đối với Windows® 10 64-bit hoặc Windows 11* sử dụng 7265, 17265, 3168, 3165
 • Phiên bản trình điều khiển 20.100.9.7: Đối với Windows® 10 32-bit sử dụng 7265, 17265, 3168, 3165

trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® 22.190.0 đã được cập nhật để bao gồm các cập nhật chức năng và bảo mật. Người dùng nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm bộ điều hợp không dây, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó bao gồm cùng trình điều khiển với bản phát hành trước đó. Để biết hướng dẫn, hãy xem PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® phiên bản mới và Phiên bản trình điều khiển.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành cho những gì mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều hành Windows® 10 trước khi cài đặt. Kiểm tra hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản Windows® 10 64 bit. Xem Hệ điều hành Windows được hỗ trợ dành cho các Sản phẩm Không dây Intel® để biết chi tiết.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

Tệp nào để chọn?

 • Nếu quý vị Windows® 10 32-bit/ 64-bit, hoặc Windows 11*: BT-22.190.0-32-64UWD-Win10-Win11.exe

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản Phần mềm Intel Wireless Bluetooth hành.
 3. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.