Intel® Wireless Bluetooth® windows® 10

18649
7/20/2021

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® bản 22.60.0. Phiên bản trình điều khiển thay đổi tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 46.2 MB
 • SHA1: 6E1B59E8D749F4D55241B0CB21B95E5722933152
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 46.2 MB
 • SHA1: 24CB4BA181CD3BB3C55C0B9807CCC2937A4968AC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth® khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp sử dụng công nghệ Bluetooth không dây Intel.

Phiên ® Không dây Intel® Gói = 22.60.0

 • Phiên bản trình điều khiển 22.60.0.6: Đối với Windows® 10, sử dụng AX210, AX201, AX200, 9560, 9462, 9461, 9260, 8260, 18260, 8265, 18265
 • Trình điều khiển phiên bản 20.100.9.2: Đối với Windows® 10, sử dụng 3168, 3165, 7265, 17265

Trình điều khiển Bluetooth® 22.60.0 không dây Intel® đã được cập nhật để bao gồm các cập nhật về chức năng và bảo mật. Người dùng nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm bộ điều hợp không dây, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó có cùng trình điều khiển tương tự bản phát hành trước đó. Để biết hướng dẫn, hãy xem Intel® PROSet/Wireless Software Phiên bản và Phiên bản Trình điều khiển.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều ® Windows 10 trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản Windows 10 64 bit. Xem các hệ điều hành được hỗ trợ dành cho Các ® Không dây Intel để biết chi tiết.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel và số phiên bản trình điều khiển.

Tệp nào để chọn?

 • Nếu bạn có Windows 10 32-bit: BT_22.60.0_32_Win10.exe
 • Nếu bạn có Windows 10 64-bit: BT_22.60.0_64_Win10.exe

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Phần mềm Intel Wireless Bluetooth.
 3. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Giới thiệu về Intel® software trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.