Intel® Embedded Media and Graphics Driver cho Windows* Embedded Compact 2013 (bản dựng số 3070) v36.18.4: Gói cài đặt

18646
2/26/2016

Giới thiệu

Gói cài đặt: Intel® Embedded Media and Graphics Driver (bản dựng số 3070) v36.18.4 MR4 (phát hành bảo trì 4) cho Windows* Embedded Compact 2013.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows CE family*
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: 2067032F2D7C61FE50125D764423F21E365BF7BB

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các Nền ® mềm nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.


Tổng quan
Gói cài đặt: Intel® Embedded Media and Graphics Driver (bản dựng số 3070) v36.18.4 MR4 (phát hành bảo trì 4) cho Windows* Embedded Compact 2013.

Đây là gói cài đặt trình điều khiển đồ họa cho các sản phẩm Bộ xử lý Intel® Atom™ chuỗi E3800 và Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807/N2930/J1900 đi kèm với hướng dẫn của người dùng và văn bản readme trong gói trình điều khiển. Đây là bản phát hành công khai chung với chất lượng sản xuất.

Trungtâm ® thiết kế nhúng Intel® >
Tìm nội dung kỹ thuật chuyên sâu, công cụ và tài nguyên cộng đồng cho các nhà thiết kế nhúng.

Giới thiệu về Trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.