Intel® EMGD cho Windows* Embedded Compact 7 (bản dựng số 3070) v36.14.4 và Windows* Embedded Compact 2013 (bản dựng# 3070) v36.18.4: Gói cài đặt

18645
2/25/2016

Giới thiệu

Đây là gói cài đặt trình điều khiển đồ họa (v36.14.4 và v36.18.4) cho bộ xử lý Intel® Atom™ Chuỗi E3800 và Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807/N2930/J1900.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows CE family*
  • Kích thước: 6.9 MB
  • SHA1: A7F12C4114A0E9B53B002975982102F0D3C3DDFE

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các Nền ® mềm nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Gói cài đặt: Intel® EMGD dành cho Windows* Embedded Compact 7 (bản dựng số 3070) v36.14.4 và Windows* Embedded Compact 2013 (bản dựng số 3070) v36.18.4


Đây là gói cài đặt trình điều khiển đồ họa cho dòng sản phẩm Bộ xử lý Intel® Atom™ E3800 và Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807/N2930/J1900 đi kèm với hướng dẫn người dùng và văn bản readme trong gói trình điều khiển. Đây là bản phát hành công khai chung với chất lượng sản xuất.

Chủ đề liên quan:

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.