Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —EFI

18639
4/18/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật tiện ích cập nhật Bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 710 cho EFI. (6.01)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 30.3 MB
  • SHA1: B294E72FB54034F44FF8FA44468015165CDC12BD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa Tiện ích Cập nhật NVM cho EFI, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Ghi chú quan trọng

Mặc dù v6_01 được bao gồm trong tên (XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_EFI.zip), gói chứa các tệp phiên bản cụ thể cho Bộ điều hợp XL710/X710 (6.01) và Bộ điều hợp XXV710 (6.02).

Chủ đề liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.