Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —VMware ESX*

18638
7/22/2021

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —VMware ESX*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 68.6 MB
  • SHA1: 1FF22260549C554C22932A7F9C08C8209ED5B96B

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet hệ thống của bạn. Nó chứa Tiện ích Cập nhật NVM cho VMware ESX*, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Lưu ý: Tệp tải xuống cập nhật với phiên bản 8.40 từ Bản phát hành 26.4

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.