Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) dành cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Linux*

18635
7/22/2021

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 68.3 MB
  • SHA256: B60CEA2DFE201754D8699ED5EA7E95B47D7963407F62FD6948E12D84B862C46F

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM cho Linux*, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Ghi: Cập nhật tệp tải xuống với phiên bản 8.40 từ Bản phát hành 26.4

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.