Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —Windows*

18634
4/14/2020

Giới thiệu

Cung cấp Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 52.5 MB
  • SHA1: FE25B9C9D5D3E2501C524A30BE71C08EA7E738DD

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 4 tháng 5 năm 2020:

Gói cập nhật NVM 7.2 đã được cập nhật. Nếu bạn hiện đã cài đặt gói cập nhật 7.2 và bạn đang chạy lại gói cập nhật này do Thông báo Thay đổi này: Trong khi thực hiện cập nhật, phiên bản chương trình cơ sở hiển thị (hiển thị trong màn hình hiển thị quy trình cập nhật NVM) sẽ vẫn không thay đổi. Bản cập nhật đang hoạt động nhưng thay đổi sẽ không hiển thị từ số phiên bản hiển thị.

Những gì đã được cập nhật

Một tệp hình ảnh NVM duy nhất đã được cập nhật để giải quyết vấn đề hiển thị phiên bản.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Chỉ có một sản phẩm bị ảnh hưởng: bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet XXV710-DA2, Mã sản phẩm 870823.001, Số bộ phận J65979-003 (hoặc sau này là -xxx)

Thông tin khác

Nếu bạn sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp gói NVM mới. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng, thì bạn không cần phải cập nhật. Tất cả các tệp khác vẫn nguyên nguyên; không có tác động đến các sản phẩm khác.

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích Cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Lưu ý: Tệp tải xuống cập nhật với phiên bản 7.20 từ phiên bản SW 25.0

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.