bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 và Windows 8.1* cho STK1A32SC

18622
10/5/2018

Giới thiệu

Cài đặt trình điều bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 203 MB
  • SHA1: D477D616653E730996E4B3FAD0F542856FFB8BDC
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 112.2 MB
  • SHA1: 77CBB4A5D08B8D60894430C7C6BE39E6E2F494B7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ ® HD Intel® Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win10_8.1_32_15.40.41.5058.zip—dành cho các phiên bản 32-bit của Windows 8.1* và Windows® 10*
  • GFX_Win10_8.1_64_15.40.41.5058.zip—dành cho các phiên bản 64-bit của Windows 8.1* và Windows® 10*

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.