Gói trình điều khiển hệ thống trên một chip (SoC) cho STK1AW32SC

18618
7/25/2016

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 1.4 MB
  • SHA1: C27B327BDDB2A17533B73D5722B37623A9BBFFE0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC, cho các thiết bị hệ thống sau:

  • Intel SST âm thanh của bạn
  • Bộ điều khiển GPIO Intel Serial IO
  • Intel Serial IO điều khiển ES I2C
  • Thiết bị IC quản lý điện năng Intel (PMIC)
  • Bộ điều khiển Intel Serial IO SPI
  • Thiết bị Intel Sideband Fabric

Lưu ý quan trọng: Chỉ cài đặt các trình điều khiển này nếu hệ điều hành Windows® hành mới được cài đặt. Bạn cũng sẽ cần cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI).

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.