Gói trình điều khiển hệ thống trên chip (SoC) cho STK1AW32SC

18618
7/25/2016

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 1.4 MB
  • SHA1: C27B327BDDB2A17533B73D5722B37623A9BBFFE0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC, cho các thiết bị hệ thống sau:

  • Thiết bị âm thanh Intel SST
  • Bộ điều khiển Intel Serial IO GPIO
  • Bộ điều khiển Intel Serial IO I2C ES
  • Thiết bị IC quản lý nguồn Intel (PMIC)
  • Bộ điều khiển Intel Serial IO SPI
  • Thiết bị vải Intel Sideband

Lưu ý quan trọng: Chỉ cài đặt các trình điều khiển này nếu hệ điều hành Windows® mới được cài đặt. Bạn cũng sẽ cần cài đặt trình điều khiển Intel Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI).

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.