Gói trình điều khiển hệ thống trên một chip (SOC) cho STK1A32SC

18616
7/25/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một Chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.3 MB
 • SHA1: B4CFAE136CFADA52504A99F34B1F84B90EF2D4E2
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 998.6 KB
 • SHA1: F1C432061BE30FBA9444A3598FA41F5B41E9BFAE
 • Windows 8.1, 64-bit*
 • Kích thước: 1.3 MB
 • SHA1: D87668D7B4228725A24FA63E6D0BCA9398A8BC68

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1A32SC, cho các thiết bị hệ thống sau:

 • Intel SST âm thanh của bạn
 • Bộ điều khiển GPIO Intel Serial IO
 • bộ điều khiển ES I2C Intel Serial IO
 • Thiết bị IC quản lý điện năng Intel (PMIC)
 • Bộ điều khiển Intel Serial IO SPI
 • Thiết bị Intel Sideband Fabric

Lưu ý quan trọng: Chỉ cài đặt các trình điều khiển này nếu hệ điều hành Windows® mới được cài đặt. Bạn cũng sẽ cần cài đặt Trình điều khiển Giao diện Công cụ Thực thi Tin cậy Intel® (Intel® TXEI).

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

 • SC_CHT_Win10_x86_Drivers_01282016.zip - Đối với Windows® 10, 32-bit
 • SC_CHT_Win10_x64_Drivers_01282016.zip - Đối với Windows® 10, 64-bit
 • SC_CHT_Win8.1_x64_Drivers_01282016.zip - Đối với Windows 8.1, 64 bit*

Lưu ý: Trình điều khiển này không hỗ trợ Windows® 8.1, 32 bit*.

Cách cài đặt

Sau khi tải xuống và giải nén gói trình điều khiển, nhấp chuột phải vào tệp .inf trong từng thư mục con và chọn Cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.