Gói trình điều khiển hệ thống trên chip (SOC) cho STK1A32SC

18616
7/25/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.3 MB
 • SHA1: B4CFAE136CFADA52504A99F34B1F84B90EF2D4E2
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 998.6 KB
 • SHA1: F1C432061BE30FBA9444A3598FA41F5B41E9BFAE
 • Windows 8.1, 64-bit*
 • Kích thước: 1.3 MB
 • SHA1: D87668D7B4228725A24FA63E6D0BCA9398A8BC68

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SoC) cho Intel® Compute Stick STK1A32SC, cho các thiết bị hệ thống sau:

 • Thiết bị âm thanh Intel SST
 • Bộ điều khiển Intel Serial IO GPIO
 • Bộ điều khiển Intel Serial IO I2C ES
 • Thiết bị IC quản lý nguồn Intel (PMIC)
 • Bộ điều khiển Intel Serial IO SPI
 • Thiết bị vải Intel Sideband

Lưu ý quan trọng: Chỉ cài đặt các trình điều khiển này nếu hệ điều hành Windows® mới được cài đặt. Bạn cũng sẽ cần cài đặt Trình điều khiển Giao diện Công cụ Thực thi Đáng tin cậy Intel (Intel® TXEI).®

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

 • SC_CHT_Win10_x86_Drivers_01282016.zip - Dành cho Windows® 10, 32 bit
 • SC_CHT_Win10_x64_Drivers_01282016.zip - Dành cho Windows® 10, 64 bit
 • SC_CHT_Win8.1_x64_Drivers_01282016.zip - Dành cho Windows 8.1, 64-bit*

Ghi: Windows® 8.1, 32-bit* không được hỗ trợ với trình điều khiển này.

Cách cài đặt

Sau khi tải xuống và giải nén gói trình điều khiển, nhấp chuột phải vào tệp .inf trong mỗi thư mục con và chọn Cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.