Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền tảng EFI Intel® Server Board dòng S1200SP (chỉ dành cho thử nghiệm; không hỗ trợ kỹ thuật)

18615
3/3/2016

Giới thiệu

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng trong vỏ Giao diện Vi chương trình mở rộng (EFI) phiên bản 1.06 cho Intel® Server Board dòng S1200SP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA1: 7DFC7B92934E3BE8F831D96D4E5BC766632F6E9E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Chạy tiện ích này sau khi tích hợp hệ thống và trước khi cài đặt, để kiểm tra chức năng thích hợp.

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tiện ích này.

Ghi chú

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy nền tảng (PCT) này chỉ dành cho kiểm tra nhưng không có hỗ trợ kỹ thuật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.