Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18601
10/26/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update và WinPE* (03.01.0038).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 27.6 MB
 • SHA1: 1D07844C34897D960D1986B45B73B28831C966DF

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt trội hơn so với kích thước thiết kế ban đầu của chúng.

Cài đặt CẦU BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 trở lên.

Trước khi cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản BIOS 03.01.0038, cần phải cập nhật hệ thống để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032.

Hệ thống sẽ không cập nhật BIOS FW lên phiên bản 03.01.0038 nếu BIOS FW hiện được cài đặt trên hệ thống không phải là 03.01.2032.

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Windows Preboot Execution Environment* với sự hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO và Các Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp.

Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Lưu ý

 • Cài đặt gói cập nhật này Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.0 Bản dựng 15 trở lên.
 • Không hỗ trợ hạ cấp từ phiên bản này xuống 2032/1029/2028/0026 hoặc thấp hơn.
 • Tham khảo trước tiên các tệp ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS: 03.01.0038
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.14.11207
 • FRUSDR: 0.27

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.