Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18601
10/26/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm cầu nối BIOS và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update và WinPE* (03.01.2032 [Bridge]).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: C5EC03E736AC7352A5B7DA3619B26CA6A4353223

Mô tả chi tiết

Quan trọng

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt qua kích thước thiết kế ban đầu của chúng.

Cài đặt CẦU BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 trở lên.

Sau khi cập nhật để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032, cập nhật ngay lên phiên bản BIOS sản xuất chính thức 03.01.0038 trở lên.

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cầu nối cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Windows Preboot Execution Environment* với sự hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dành cho Các Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO và Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp.

Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Lưu ý

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS: 03.01.2032 [Cầu]
  • ME: 04.01.04.054

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.