Gói trình điều khiển System-on-a-Chip (SOC) 32-bit cho Intel® NUC

18596
4/10/2017

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SOC) 32-bit cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*
  • Kích thước: 119.1 KB
  • SHA1: 076B6CE4EE0099E9D70D99FBBBF1C5992A822B67

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SOC) 32-bit cho Intel® NUC, cho các thiết bị hệ thống sau:

  • GPIO
  • I2C
  • PWM
  • UART

Cách cài đặt

  1. Giải nén gói đã tải xuống
  2. Bấm chuột phải vào tệp INSTALL.BAT
  3. Chọn Chạy với tư cách quản trị viên

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.