bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 dành cho Intel® Compute Stick STK2M3W64CC

18587
4/18/2020

Giới thiệu

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® thiết bị Intel® Compute Stick STK2M3W64CC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 354.8 MB
  • SHA1: CB8FF9780C071F6B47E10F535EA0E9F7659EB5BC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® dành cho sử dụng với Intel® Compute Stick STK2M3W64CC khi chạy Windows 10 Phiên bản 1709 và mới hơn.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào, hãy sử dụng bài viết này từ Microsoft để tìm hiểu; Tôi đang chạy phiên bản hệ điều hành Windows nào?

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.