Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® cho Windows 8.1 * cho STK2M364CC, STK2MV64CC

18582
12/6/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel Bluetooth phiên bản 19.30.1649 cho thiết bị Intel® Bluetooth® được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK2M364CC và STK2MV64CC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Kích thước: 15.2 MB
  • SHA256: 291884A6A3D7525C82212AC5D259FDAB7341B369E4663A8E0E7BB921E9AA6B08

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Kính gửi khách hàng, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "End of Life", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện tại đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel Bluetooth phiên bản 19.30.1649 cho thiết bị Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK2M364CC và STK2MV64CC.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.