Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 8.1* cho STK1A32SC

18580
10/16/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® Bluetooth® cho thiết bị Bluetooth® Intel® được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Kích thước: 15.4 MB
  • SHA1: 029C040444A5135FB41D41CA1F98D4A653E587F8
  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 15.4 MB
  • SHA1: 42B5318DC9FF399D20F19C464663C60548BD8FE4

Mô tả chi tiết

Cảnh báo
Khách hàng thân thiết, vì phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong phần mềm.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® Bluetooth cho thiết bị Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_Win8.1_32_19.71.0.exe - các phiên bản 32-bit của Windows 8.1*
  • BT_Win8.1_64_19.71.0.exe - các phiên bản 64-bit của phần mềm Windows 8.1

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel® Compute Stick? Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.