Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho DN2820FY, DE3815TY

18571
12/17/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.33.41.4338 cho Intel® NUC Kit DE3815TY và DN2820FY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Kích thước: 69.4 MB
  • SHA1: 2D573770B6180ED0837D61DD08EDE9F5A5379301

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Đồ họa Intel HD phiên bản 15.33.41.4338 cho hệ điều hành 32-bit, cho Intel NUC Kit DE3815TYKHE và DN2820FYKH và Bảng Intel®® NUC DE3815TYBE và DN2820FYB.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.