bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 8* cho D34010WY, D54250WY

18570
10/15/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.36.26.4294 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 64.3 MB
  • SHA1: 062035FAC1F6553A8CB432ABAA610B104C2530F2
  • Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 120.7 MB
  • SHA1: CEE10925A3C575A07B4CFA1206467598D259A9A3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 8* cho Intel® NUC D34010WY và D54250WY.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.36.26.4294.zip—cho các phiên bản 32 bit
  • GFX_Win7_8.1_64_15.36.26.4294.zip—cho phiên bản 64 bit

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.