Intel® HD Graphics Driver cho Windows 8 * cho D34010WY, D54250WY

18570
10/15/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.36.26.4294 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 64.3 MB
  • SHA1: 062035FAC1F6553A8CB432ABAA610B104C2530F2
  • Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 120.7 MB
  • SHA1: CEE10925A3C575A07B4CFA1206467598D259A9A3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows® 8* Intel® NUC D34010WY và D54250WY.

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.36.26.4294.zip—cho phiên bản 32-bit
  • GFX_Win7_8.1_64_15.36.26.4294.zip—cho phiên bản 64-bit

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.