bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho D34010WY, D54250WY

18560
12/17/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.40.13.4331 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 178.6 MB
  • SHA1: 20092EFF726B4DBA1ED29BC0B2860901889E986E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Windows® 10 64 bit cho Bộ công cụ Intel® NUC D34010WY và D54250WY.

Lưu ý

Trình điều khiển đồ họa Windows 10 32 bit không được hỗ trợ trên Intel NUC.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.