Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho Intel® NUC cũ

18558
4/4/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển đồ họa cho Intel® NUC bằng Windows 7 * hoặc 8.1 *.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 113.4 MB
  • SHA256: 1E76F14E14DCBFDD4DCCE6C8B0994C30C98A100A730F3C8FDC25F0DB309F86D3
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 205.1 MB
  • SHA256: D99DBB39C6EC69F352385D036F35A31A370D8F3F2B8023E9F6AFB1E1481E18EF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển Đồ họa Intel® HD cho Intel® NUC bằng Windows 7* hoặc 8.1*.

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.40.34.4624.zip - cho phiên bản 32 bit
  • GFX_Win7_8.1_64_15.40.34.4624.zip - cho phiên bản 64 bit

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.