bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 8* dành cho Intel® NUC

18557
6/19/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.33.36.4226 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 69.2 MB
  • SHA1: 239D0019FB2F05188660BD1ACF383ED925F78C7B
  • Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 124.2 MB
  • SHA1: 2A286E592F7AEDEBE103E5DF892A3277684851FF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Đồ ® HD Intel® ® NUC.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8_8.1_32_15.33.36.4226.zip—cho các phiên bản 32 bit
  • GFX_Win7_8_8.1_64_15.33.36.4226.zip—cho các phiên bản 64 bit

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.