bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 8* cho DN2820FY, DE3815TY

18554
7/16/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.33.37.4242 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 69.4 MB
  • SHA1: 76E644BB1C0BCAC5F3DE69022BCA4342FA1FE5E0
  • Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 124.5 MB
  • SHA1: 7D3F4EA739BD974D5E035FB6B775B72329C70A89

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Đồ ® HD Intel® NUC sử dụng Windows® 8*.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8_8.1_10_32_15.33.37.4242.zip—cho các phiên bản 32 bit
  • GFX_Win7_8_8.1_10_64_15.33.37.4242.zip—cho các phiên bản 64 bit

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.