Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

18551
2/6/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa BIOS và Gói cập nhật chương trình cơ sở dành cho Dòng Intel® Server Board S1200SP cho EFI (03.01.0042) với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 21.3 MB
 • SHA1: D871CD4C79FCBC402459A0DC94E5D14FDB984B52

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt trội hơn so với kích thước thiết kế ban đầu của chúng.

Cài đặt CẦU BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 hoặc 03.01.0042.

Trước khi cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản BIOS 03.01.0042, cần phải cập nhật hệ thống để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032. Nếu bạn cập nhật phiên bản BIOS từ 03.01.0038 lên 03.01.0042, phiên bản BIOS cầu không bắt buộc.

Hệ thống sẽ không cập nhật FW BIOS lên phiên bản 03.01.0042 nếu BIOS FW hiện tại được cài đặt trên hệ thống không phải là 03.01.2032 hay 03.01.0038.

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO và Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp—để sử dụng với vỏ Giao diện Firmware Mở rộng (EFI) nhúng công nghệ của Intel với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS: 03.01.0042
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.16.11302
 • FRUSDR: 0.27

Ghi chú bổ sung

 • Không hỗ trợ hạ cấp từ phiên bản này xuống 2032/1029/2028/0026 hoặc thấp hơn.
 • Tham khảo trước tiên các tệp ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS trong gói này.
 • Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Cách cập nhật BIOS và Firmware trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.