Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

18551
8/1/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dành cho Dòng Intel® Server Board S1200SP cho EFI (03.01.0038) với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 21.3 MB
 • SHA1: 0CA4D3984D653584A2C6B9372D7C4FD525831A32

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt trội hơn so với kích thước thiết kế ban đầu của chúng.

Cài đặt CẦU BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 trở lên.

Trước khi cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản BIOS 03.01.0038, cần phải cập nhật hệ thống để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032.

Hệ thống sẽ không cập nhật BIOS FW lên phiên bản 03.01.0038 nếu BIOS FW hiện được cài đặt trên hệ thống không phải là 03.01.2032.

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO và Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp—để sử dụng với vỏ Giao diện Firmware Mở rộng (EFI) nhúng công nghệ của Intel với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS: 03.01.0038
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.14.11207
 • FRUSDR: 0.27

Ghi chú bổ sung

 • Không hỗ trợ hạ cấp từ phiên bản này xuống 2032/1029/2028/0026 hoặc thấp hơn.
 • Tham khảo trước tiên các tệp ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS trong gói này.
 • Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Cách cập nhật BIOS và Firmware trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.